Erelid en tijdelijk secretaris Sjoutvotte

Op 11 november ben ik benoemd tot erelid van de vastelaoves vereniging de Sjoutvotte in de Geleen.

Twee weken daarvoor is me gevraagd om het secretariaat “tijdelijk”op me te nemen. En natuurlijk heb ik dat gedaan.

De Sjoutvotte zitten diep in mijn hart.